My human rights – Ice cream for human rights

För att få så många barn som möjligt att känna till sina mänskliga rättigheter skapades Ice cream for human rights – barnkonventionens artiklar tryckta på GB:s glasspinnar.

Back to Top