Svanenmärkningen – Svana ditt liv

Ord förändrar världen. I en tid där Sverige fått nyord som flygskam, köttskam och klädskam skapade vi ett helt nytt slagsord: Svana. Under konceptet ”Svana ditt liv” lanserade vi det nya verbet svana – ett ord för alla hållbara handlingar, stora som små.