Svenska downföreningen – Statyera lika värde

Vi har i alla tider rest statyer för att hylla människor som stått ut från mängden och vågat vara annorlunda. Men! det är alltför sällan Downs Syndrom uppmärksammas i det offentliga rummet. Därför gav statyer svenskarna en påminnelse om att rocka sockorna under Internationella Downs Syndrom-dagen. Budget: 0 kr.